Světci k nám hovoří...


sv. Dorota a Teofil

Dorothea et Theophilus

6. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. IV.
Patron:horníků, květinářek, nevěst, novomanželů, nastávajících maminek; bývá vzývána při porodech a v nebezpečích života a při křivém obvinění
Atributy:anděl, dítě, hranice, jablka, chlapec, koš, květy, ovoce, palma, růže, věnec

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Césareji, kde byla pro svoji víru mučena a sťata. Na smrt ji následoval i Teofil, kterého při své popravě obrátila.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

NEBESKÉ KVĚTY A OVOCE - SYMBOLY LÁSKY A ŽIVOTA

Pocházela z kappadockého města Césareje v Malé Asii. V rodině byla křesťansky vychována a zaslíbila se Kristu. Odmítla proto ženicha, který se o ni ucházel. Zakrátko byla předvolána před Sapricia, který po ní vyžadoval, aby vzdala úctu uznávaným božstvům a zapřela Krista. Legenda vypráví, že když nepomohla slova, nařídil její mučení na skřipci. Pak si vzpomněl na dvě sestry, které se zřekly víry, a požádal je, aby za odměnu přiměly Dorotu k odpadu. Výsledek však byl opačný. Dorota jim prý v pláči připomněla Krista, který za ně zemřel, a jeho velké milosrdenství, načež se obě sestry obrátily a veřejně odvolaly dřívější zapření. Stálo je to pozemský život a Dorotu mučení na skřipci. Netajila se radostí a s úsměvem přijala své odsouzení ke stětí.

Cestou na popravu se potkala s mladým úředníkem Teofilem, který zaslechl, že se těší do nebeské zahrady a špásovně si prý řekl o poslání květů a ovoce. A Dorota mu je přislíbila. Legenda dále uvádí, že těsně před popravou jí nebeský hošík podával tři růže a tři jablka se slovy, že jí je nebeský snoubenec posílá. Ona mu přikázala, aby je donesl Teofilovi, jemuž je z nebeské zahrady slíbila. Teofil, který se před chvíli svému žertu ještě smál, když spatřil dar, předávaný uprostřed zimy, obrátil se, přijal víru a vyznal ji. Ještě téhož dne byl proto rovněž sťat.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Jaký je můj postoj k těm, kteří by rádi oslabili mou víru? Budu se za ně modlit a vystupovat tak, aby poznali pravdu.

Bože, pomáhej nám následovat příklad svaté Doroty, kterou jsi povolal, aby ukazovala cestu ke spáse i za cenu svého života; dej nám zvítězit nad každým pokušením a statečně snášet útrapy své životní cesty. Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.