Světci k nám hovoří...


sv. Amand

Amandus, ep. Traiecten.

6. února, připomínka
Postavení:misijní biskup
Úmrtí:ca. 679

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Poitou asi r. 584. Od třiceti let žil 15 let jako poustevník v Bourges a pak se stal putujícím misionářem. Byl jmenován biskupem bez stálého sídla a evangelium hlásal převážně ve Flandrech, mezi podunajskými Slovany. Delší dobu strávil v Maastrichtu, ale přání papeže, aby tam zůstal, nevyhověl pro množství nesnází. Ty měl sice i na misijních cestách od některých, které se snažil obrátit, ale viděl v misiích větší význam. Krále Dagoberta I. ostře kritizoval za šíření víry násilím a sám se snažil o její šíření jen blíženskou láskou. Za účelem upevnění víry založil několik řádových domů v Mont-Blandin, v Gentu a v opatství Elnone, kde nakonec zůstal pro své stáří a nedostatek sil. Zemřel téměř v 90 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Dorothea et Theophilus (ca. s. IV); Amandus, ep. Traiecten. (ca. 679); Antolianus (s. III); Silvanus, Lucas et Mocius (ca.235/238); Meles (488); Vedastus (ca. 540); Renula seu Renildis (s. VIII); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Franciscus Spinelli (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.