Světci k nám hovoří...


sv. Felix I.

Felix Pp I.

30. prosince, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:274

ŽIVOTOPIS

Byl synem římského občana Konstantina. K jeho zvolení papežem došlo za deset dní po Dionysiově smrti, 5. 1. 269.

Během svého pontifikátu poslal do Alexandrie významný list tamnímu biskupovi a duchovenstvu, v němž vysvětloval křesťanskou nauku o vtělení Božího Syna slovy: "Věříme v Pána našeho Ježíše Krista narozeného z Panny Marie, že je věčný Syn Boží a Slovo, nikoli jen člověk uchvácený od Boha. On, dokonalý Bůh, stal se zároveň dokonalým člověkem z panny, svým vtělením."

Pro papežský stolec, asi brzy po Felixově nastolení, přišel dopis od antiochijské synody, v němž bylo oznamováno že vynesla sesazující rozsudek nad svým biskupem Pavlem Samosatským, který vedl okázalý, pohoršlivý život. Zároveň bylo žádáno, aby další dopisy od sv. stolce byly posílány na jeho nově zvoleného nástupce Domna.

Sesazený prelát Pavel Samosatský, který se stal mocným a nejbohatším člověkem v Antiochii, se nemínil jen tak vzdát. Vedle biskupského úřadu mu hodně vynášela vysoká funkce finančního prokurátora a měl mnoho známostí. Patřila mezi ně i královna Zenobie, která si ho oblíbila a přijímala jak jeho, tak i židovské názory. Pavel Samosatský začal o Ježíši Kristu učit, že se stal Bohem postupně s přijetím za Syna Božího. - Toto vedlo biskupy k Pavlovu sesazení, které se podařilo až po mnoha pokusech, ale z biskupského sídla se jim nedařilo ho vystěhovat. Využíval své moci a spoléhal na královnu. Lid proto šel se stížností za císařem Aureliánem a ten rozhodl až překvapivě dobře: "Biskupský dům nechť je vydán té straně, která je ve spojení s italskými biskupy, zejména s biskupem římským."

O papeži Felixovi I. máme málo zpráv, ale z tohoto vyplývá, že byl váženou a uznávanou osobností i jaké problémy řešil, zejména jako strážce pravé víry. Jedno z jeho rozhodnutí se týkalo sloužení mše svaté nad hroby. Do jeho pontifikátu se mše sv. sloužily nad hroby nejrůznějších křesťanů. Felix I. stanovil, že mše sv. smí být sloužena pouze nad hroby sv. mučedníků a nad ostatky jiných křesťanů už ne. - Toto rozhodnutí vedlo k pozdějšímu ustanovení v církevním zákoně, že mše sv. smí být sloužena výhradně na oltářích, do kterých při svěcení byly vloženy ostatky některého světce.

Papež Felix I. zemřel v předposledním dni kalendářního roku, ale uvádí se, že není jisté, zda šlo o přirozenou smrt nebo mučednickou. Pravděpodobnější se zdá první.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Felix Pp I. (274); Hermes, m. in Mœsia (s. III./IV.); Anysius (asi 406); Perpetuus, ep. Turonen (491); Iucundus (po roce 502); Geremarus (asi 658); Egwinus (717); Rainerius, ep. Furconen. (1077); Rogerius, ep. Cannen. (s. XII); Laurentius, monachus in Sicilia (asi 1162); Margarita Colonna (1280); Eugenia Ravasco, virgo (1900); Ioannes Maria Boccardo (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.