Světci k nám hovoří...


sv. Dionýsius Areopagita

Dionysius Areopagita

3. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. I

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Athén, hlavního města Řecka. Údajně studoval v Heliopoli (Baalbek v dnešním Libanonu). V Athénách pak patřil do čela soudního sboru, zvaného Aeropag podle athénského vrchu, na němž se konaly soudy. Místo bylo stranou od ruchu velkoměsta a sloužilo k filosofickým rozhovorům. Sem Athéňané vyvedli apoštola Pavla, aby zde objasnil nové učení, kterým byla radostná zvěst o Kristu. (Sk 17,19) Většina posluchačů ale pohrdla zvěstí o vzkříšení a odešla. Mezi těmi, kdo zůstali a přijali víru, je jmenován člen Aeropagu Dionýsius, česky též Diviš a žena Damaris. (viz Sk 17,32-34).

Dionýsius Areopagita přijal nejen sv. křest, ale nakonec se stal prvním athénským biskupem. To dokládá i historik Eusébius z Cesareje (hist. Eccles. III , IV).

Spolehlivost dalších údajů z jeho života je sporná vzhledem k vyskytujícím se záměnám s dalšími světci téhož jména.

Podle některých údajů byl v Palestině a s biskupem Timotejem i v Efezu při zesnutí P. Marie. Jiný životopis hovoří o jeho pozdější cestě přes Řím do Galie a o zakládání církevního společenství v Paříži. Jiní se domnívají, že jako biskup setrval v Athénách.

POZNÁMKA

Zaměňován bývá s Pseudo-Dionýsiem Areopagitou, jehož pravé jméno je neznámé, žil o 5 století později a zanechal významné teologické dílo (to bylo ve středověku připisované bývalému soudci a biskupu I. stol.). O něm hovořil při generální audienci (14. 5. 2008) i papež Benedikt XVI. a přes důraz, že jde o pseudonym, byla na některých místech papežova slova připojena k dnešnímu světci pravého jména. Další záměny se vyskytly se sv. Dionýsiem (St. Denis) ze III. století a později s prvním biskupem v Lutaetii (dnešní Paříži). K tomu napomáhalo i společné uvádění památky dne 9. 10.

Podle některých předávaných informací zemřel mučednickou smrtí, ale martyrologium se o ní nezmiňuje.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dionysius Areopagita (s. I); Candida, m. Romć (století neznámé); Maximianus, ep. Bagaiensis (asi 410); Cyprianus, ep. Telonien (po r. 543); Ewaldus Nigrus et Ewaldus Albus (695); Uttow (802); Gerardus, abbas (959); Adalgottusw (1160); Ambrosius Franciscus Ferro et XXVII sociiw - Matthćus Moreiraw, Emmanuel Rodrigues Moura et coniunx eiusw (1645); Crescentius García Pobow (1936); Euphrasius Maria Raga Nadalw (1936); Szilárd Ignatius Bogdánffy, ep. Mare et Oradea (1953); Hesychius, monachus (s. IV); Faustus, Caius, Petrus, Paulus, Eusebius, Chæremon, Lucius et II socii (s. III/IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.