Světci k nám hovoří...


blah. Adalgot

Adalgottusw

3. října, připomínka
Postavení:biskup OCist
Úmrtí:1160

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi r. 1100. Stal se žákem sv. Bernarda z Clairvaux (pam. 20. 8.), cisterciáckým mnichem a asi v roce 1150 biskupem ve městě Chur ležícím na území dnešního Švýcarska. Reformoval více klášterů, dbal v nich o disciplinovanost v dodržování řeholních pravidel. Opravoval kostely a začal s výstavbou katedrály v sídelním městě. Uvádí se, že založil také nemocnici pro chudé a byl znám jako horlivý duchovní pastýř. Po smrti se děly zázraky u jeho hrobu, proto se stal cílem poutníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dionysius Areopagita (s. I); Candida, m. Romć (století neznámé); Maximianus, ep. Bagaiensis (asi 410); Cyprianus, ep. Telonien (po r. 543); Ewaldus Nigrus et Ewaldus Albus (695); Uttow (802); Gerardus, abbas (959); Adalgottusw (1160); Ambrosius Franciscus Ferro et XXVII sociiw - Matthćus Moreiraw, Emmanuel Rodrigues Moura et coniunx eiusw (1645); Crescentius García Pobow (1936); Euphrasius Maria Raga Nadalw (1936); Szilárd Ignatius Bogdánffy, ep. Mare et Oradea (1953); Hesychius, monachus (s. IV); Faustus, Caius, Petrus, Paulus, Eusebius, Chæremon, Lucius et II socii (s. III/IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.