Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Krescencius García Pobo

Crescentius García Pobow

3. října, připomínka
Postavení:mučedník TC
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 15. 4. 1903 v Ccladas (Teruel) ve Španělsku. Vstoupil do Kongregace Panny Marie Bolestné patřící ke kapucínskému řádu sv. Františka a v době studií teologie, v r. 1927, složil terciářské věčné sliby. Tuto kongregaci, zv. amigoniani, založil Louis y Amigo Rerrer 12. 4. 1889. Kněžské svěcení Krescencius García Pobo přijal 16. 9. 1928. Byl známý svou skromností, prostotou i stálým úsměvem a ponejvíce působil mezi tělesně postiženou mládeží.

Za občanské války prolil v Madridu pro Krista svou krev.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II., mezi 233 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dionysius Areopagita (s. I); Candida, m. Romć (století neznámé); Maximianus, ep. Bagaiensis (asi 410); Cyprianus, ep. Telonien (po r. 543); Ewaldus Nigrus et Ewaldus Albus (695); Uttow (802); Gerardus, abbas (959); Adalgottusw (1160); Ambrosius Franciscus Ferro et XXVII sociiw - Matthćus Moreiraw, Emmanuel Rodrigues Moura et coniunx eiusw (1645); Crescentius García Pobow (1936); Euphrasius Maria Raga Nadalw (1936); Szilárd Ignatius Bogdánffy, ep. Mare et Oradea (1953); Hesychius, monachus (s. IV); Faustus, Caius, Petrus, Paulus, Eusebius, Chæremon, Lucius et II socii (s. III/IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.