Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ambrož Franciscus Ferro a 27 druhů

Ambrosius Franciscus Ferro et XXVII sociiw - Matthćus Moreiraw, Emmanuel Rodrigues Moura et coniunx eiusw

3. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1645

ŽIVOTOPIS

Ambrož František Ferro pocházel z Portugalska a stal se knězem arcidiecéze Natal ve východní části Brazílie. Asi 60 km jižně od Natal došlo 16. 7. 1645 v kapli obce Cunhau k bestiálnímu útoku při bohoslužbě o. Ondřeje de Soverala. Jeho i účastníky nedělní mše svaté (udáván počet 69) povraždili holandští námezní dělníci klavínského vyznání společně s místní skupinou Indiánů, které poštvali proti katolíkům. Farnost Cunhau i Natal se nacházely ve státě Rio Grande do Norte, který byl dříve portugalskou kolonií a v roce 1630 obsazen Holanďany, s nimiž přišel větší počet klavínských pastorů a začalo omezování svobody katolíků.

Po červencovém útoku se katolíci snažili ukrývat a shromažďovali se kolem o. Ambrože Františka Ferro. Dne 3.října byli přepadeni holandskými násilníky a se svým duchovním otcem zahnáni k břehu řeky Uruaçu. Na jejich umučení se měli podílet i holandští vojáci a místní Indiáni, které vedl Antonín Paraopaba. Později bylo kromě kněze identifikováno 28 umučených laiků, a 5. 10. 2000 byli prohlášeni papežem Janem Pavlem II. za blahořečené. Kanonizováni byli 15. 10. 2017 papežem Františkem.

Jedná se o Matouše Moreira, který těsně před vytržením srdce z hrudi zvolal: "Ať je pochválená Nejsvětější svátost oltářní!"

Dále Emanuel Rodrigues Moura se svou manželkou; Štěpán Machado de Miranda s dvěmi dcerami; Antonín Vilela Cid a Antonín Vilela ml. s dcerou; Jan Martins se sedmi mladými druhy; Antonín Baracho a Diasova dcera, Didak Pereira, František de Bastos, František Mendes Pereira, Jan da Silveira, Jan Lostau Navarro, Josef do Porto, Šimon Correia a Vincenc de Souza Pereira.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dionysius Areopagita (s. I); Candida, m. Romć (století neznámé); Maximianus, ep. Bagaiensis (asi 410); Cyprianus, ep. Telonien (po r. 543); Ewaldus Nigrus et Ewaldus Albus (695); Uttow (802); Gerardus, abbas (959); Adalgottusw (1160); Ambrosius Franciscus Ferro et XXVII sociiw - Matthćus Moreiraw, Emmanuel Rodrigues Moura et coniunx eiusw (1645); Crescentius García Pobow (1936); Euphrasius Maria Raga Nadalw (1936); Szilárd Ignatius Bogdánffy, ep. Mare et Oradea (1953); Hesychius, monachus (s. IV); Faustus, Caius, Petrus, Paulus, Eusebius, Chæremon, Lucius et II socii (s. III/IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.