Světci k nám hovoří...


sv. Sagar

Sagar

6. října, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi 170

ŽIVOTOPIS

Bývá uváděn jako žák apoštola Pavla, umučený pravděpodobně za vlády císaře Marka Aurelia. Spolehlivě o něm víme pouze to, že působil jako biskup v Laodiceji ve Frýgii na území dnešního Turecka a zde zemřel mučednickou smrtí. Podle martyrologia to bylo v době, kdy byl prokonzulem (místodržitelem provincie) Pavel Servilius.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bruno, eremita (1101); Sagar (asi 170); Fides (s. IV); Renatus, episcopus (s. V.); Romanus, ep. Autissiodoren. (asi 564); Magnus, ep. Venetiarum (asi 670); Ywius (asi 704); Pardulphus (737); Ioannes Xenus, monachus (s. XI); Adalbero (1090); Artholdus (1206); Ioannes Hashimoto Tahyōe, Thecla et L socii m. Kyōto (1619); Maria Francisca a Vulneribus Domini nostri Iesu Christi /Anna Maria/ Gallo (1791); Franciscus Hunot (1794); Maria Rosa /Eulalia/ Durocher (1849); Isidorus a Sancto Ioseph de Loor (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.