Světci k nám hovoří...


blah. Adalbero

Adalbero

6. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1090

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1010 v Lambachu v Horním Rakousku, jako hraběcí syn Arnolda a jeho manželky Reginlint. Studoval ve Würzburgu a v Paříži. Je vzpomínána jeho angažovanost u dvora krále Jindřicha III. i při zakládání benediktinského opatství v Lambach r. 1040. V roce 1045 se stal biskupem ve Würzburgu v Německu. Přičinil se o obnovu duchovního života, zejména kleriků a řeholních řádů ve své diecézi. Dal stavět několik chrámů a z reformovaných klášterů je nejvíce připomínán Münsterschwarzach nad Mohanem.

Podílel se na mírových jednáních. Stál na straně papeže Řehoře VII. proti císaři Jindřichu IV. při sporu o investituru a nesl za to následky. Když pak po synodě v Mohuči už nemohl řídit biskupství, odešel do benediktinského kláštera, ve který přeměnil část rodného hradu. Zde také asi v osmdesáti letech zemřel.

Papež Lev XIII. ho blahořečil v roce 1883.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bruno, eremita (1101); Sagar (asi 170); Fides (s. IV); Renatus, episcopus (s. V.); Romanus, ep. Autissiodoren. (asi 564); Magnus, ep. Venetiarum (asi 670); Ywius (asi 704); Pardulphus (737); Ioannes Xenus, monachus (s. XI); Adalbero (1090); Artholdus (1206); Ioannes Hashimoto Tahyōe, Thecla et L socii m. Kyōto (1619); Maria Francisca a Vulneribus Domini nostri Iesu Christi /Anna Maria/ Gallo (1791); Franciscus Hunot (1794); Maria Rosa /Eulalia/ Durocher (1849); Isidorus a Sancto Ioseph de Loor (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.