Světci k nám hovoří...


sv. Aurea /Zlata/

Aurea, abbatissa

4. října, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:asi 666

ŽIVOTOPIS

Zlata je její jméno přeložené do češtiny. Stala se abatyší benediktinského kláštera Martial v Paříži, kam ji r. 633 uvedl sv. Eligius (pam. 1. 12.), biskup z Noyonu. Žila důsledně podle řehole sv. Kolumbána, která vynikala zvláštní přísností, a s ní 300 panen. Po 33 letech zemřela v Paříži na morovou nákazu, které podlehlo 160 sester.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus Asisiensis (1226); Petronius, ep. Bononien. (asi 450); Quintinus, m. Turonum (s. VI); Aurea, abbatissa (asi 666); Franciscus Xaverius Seelos (1867); Henricus Morant Pellicer, 4 oct. (1936); Iosephus Canet Giner (1936); Alaphridus Pellicer Muñoz (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.