Světci k nám hovoří...


sv. Froilan

Froilanus

5. října, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:905

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Lugo, ležícího na severozápadě Španělska. Stal se benediktinským mnichem a po nějakou dobu žil jako poustevník poblíž Ruitelan. Později společně s Atilánem v provincii Zamora hlásali evangelium a reformovali život v klášterech. Na prvním místě je jim přičítána zásluha o klášter v Moreruela de Tabara.

Froilan se v roce 900 stal biskupem Leónu a stal se známý svou pastorační horlivostí i péčí o chudé a nemocné obyvatele. Po pěti letech od nastoupení do úřadu v tomto městě zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Faustina /Helena/ Kowalska (1938); martyres Treviris (s. IV); Charitina (s. IV); Mamlacha (asi 343); Apollinaris, ep. Valentinen. (asi 520); Maurus et Placidus (s. VI.); Hieronymus, ep. Nivernen. (816); Meinulphus (asi 857); Froilanus (905); Attilanus (1009); Petrus de Imola (1320); Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol. (1347); Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1392); Raymundus de Vineis (1399); Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri (1470); Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton (1588); Anna Schäffer (1925); Bartholomæus Longo (1926); Marianus Skrzypczak (1939); Albertus Marvelli (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.