Světci k nám hovoří...


sv. Atilán

Attilanus

5. října, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:1009

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 939 v Tarragoně ve Španělsku. Zvolil si cestu duchovního života, po níž s evangelizačním úsilím postupoval podobně jako jeho druh Froilan. S ním se jako benediktinský mnich podílel na obnově života v kraji a založení benediktinského kláštera v Moreruele, která leží 42 km severně od Zamora, kde se později stal biskupem.

Po smrti byly jeho ostatky uloženy v chrámu sv. Petra v Zamora a od papeže Urbana II. byl v roce 1095 svatořečen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Faustina /Helena/ Kowalska (1938); martyres Treviris (s. IV); Charitina (s. IV); Mamlacha (asi 343); Apollinaris, ep. Valentinen. (asi 520); Maurus et Placidus (s. VI.); Hieronymus, ep. Nivernen. (816); Meinulphus (asi 857); Froilanus (905); Attilanus (1009); Petrus de Imola (1320); Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol. (1347); Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1392); Raymundus de Vineis (1399); Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri (1470); Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton (1588); Anna Schäffer (1925); Bartholomæus Longo (1926); Marianus Skrzypczak (1939); Albertus Marvelli (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.