Světci k nám hovoří...


blah. Ricerius

Riccerius

7. února, připomínka
Postavení:řeholník OFM
Úmrtí:1236

ŽIVOTOPIS

Pochází z vesničky Mucia v diecézi Camerino. Jeho zámožná rodina mu umožnila studium v Boloni. Tam vyslechl kázání sv. Františka, které ho natolik oslovilo, že se hned rozhodl jej následovat v naprosté chudobě. František mu předpověděl, že se stane knězem a bude pracovat jak v apoštolátu, tak sloužit spolubratrům v různých řádových domech, což se vyplnilo. Byl kazatelem v Anconských Markách i správcem řádových domů. Prožil také skličující duchovní pokušení, proti němuž nepomáhalo umrtvování ani modlitby. Zdálo se mu, že ztratil Boží milost a je určen k věčnému zatracení a tím že ztratil i lásku sv. Františka. Nakonec se za ním vydal do Assisi. František už měl blízko k smrti a poslal mu naproti dva bratry, aby mu vyřídili, že ho zdraví a stále velmi miluje. Tím byl ze stavu deprese vysvobozen a ještě stačil se sv. Františkem promluvit. Pak se vrátil do rodiště a strávil 10 let jako kající poustevník poblíž kostelíka sv. Jakuba.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximus, ep. Nolan. (s. III.); Parthenius, ep. Lampsacen (s. IV.); Moyses, solitarius (asi 389); Iuliana, vidua florentina (s. IV.); Laurentius, ep. Sipontin. (asi 545); Gulielmus de Leaval (s. VII.); Richardus, peregrinus (asi 720); Lucas Iunior, eremita (955); Riccerius (1236); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Salès et Gulielmus Saultemouche (1593); Ægidius Maria a Sancto Ioseph (Franciscus) Pontillo (1812); Ioannes de Triora (Franciscus Maria) Lantrua (1816); Rosalia (Ioanna Maria) Rendu, virgo (1856); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Pius Pp IX. (1878); Anna Maria Adorni Botti (1893 ); Ludovica Clara Szczęsna (1916); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Alaphridus Cremonesi (1953); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.