Světci k nám hovoří...


blah. Sanktus

Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini

5. října, připomínka
Postavení:kněz OESA
Úmrtí:1392

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1339 v Cori v diecézi Velletri v Itálii. V mládí vstoupil v rodném městě do kláštera řádu poustevníků svatého Augustina. Věnoval se studiu teologie a zvláště biblistiky. Později přijal kněžské svěcení a po nějaké době byl i představeným.

Proslul jako horlivý misionář a velmi dobrý kazatel. Při svých kázáních projevoval velkou lásku k Písmu svatému a posluchače vedl k duchu kajícnosti. Apoštolát slova doplňoval svědectvím života modlitby a asketičnosti. Zemřel v 53 letech.

Jeho kult 1. 2. 1888 schválil papež Lev XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Faustina /Helena/ Kowalska (1938); martyres Treviris (s. IV); Charitina (s. IV); Mamlacha (asi 343); Apollinaris, ep. Valentinen. (asi 520); Maurus et Placidus (s. VI.); Hieronymus, ep. Nivernen. (816); Meinulphus (asi 857); Froilanus (905); Attilanus (1009); Petrus de Imola (1320); Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol. (1347); Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1392); Raymundus de Vineis (1399); Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri (1470); Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton (1588); Anna Schäffer (1925); Bartholomæus Longo (1926); Marianus Skrzypczak (1939); Albertus Marvelli (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.