Světci k nám hovoří...


sv. Marcel

Marcellus, m. Capuæ

7. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III/IV

ŽIVOTOPIS

Byl křesťanem v Capua v Kampánii v Itálii. Za velkého pronásledování křesťanů vyvolaného císařem Diokleciánem byl zatčen, vyslýchán a podle Jeronýmova martyrologia získal 7. října mučednickou palmu. Pravděpodobně byl sťat. Další přesné zprávy o něm nemáme a legendární údaje nejsou jednotné.

Jeho vyobrazení se nachází na mozaice v bazilice sv. Prisky poblíž Neapole.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.