Světci k nám hovoří...


sv. Marek

Marcus Pp

7. října, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:336

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Říma a byl synem Priscuse. Papežem byl zvolen 18. 1. 336. V té době byly dokončovány stavby hlavních basilik. Po dokončení lateránské baziliky probíhaly ještě práce na svatopetrské, která byla postavena tak, aby původní hrob zůstal uprostřed stavby. Měla pět lodí, hlavní o délce 88 m. Rozsah původní lateránské baziliky není zcela přesně znám. Z baldachýnu před oltářem visel zlatý lustr o 50 lampách. Vedle chrámu byla již i osmistranná křestní kaple.

Za podpory věřících začal Marek stavbu dvou další chrámů: "Juxta Pallacinis", současný sv. Marek v Pallazzo di Venezia, z něhož jsou původní žulové sloupy a druhý, sv. Balbíny, nad cemetriem u ardeatinské silnice. Pozemek byl darem od císaře. Pontifikát papeže Marka trval pouze 8 měsíců a 20 dní.

Pohřben byl v basilice sv. Balbíny.

Na jeho hrobní desku nechal dát papež Damas nápis: "Všichni si ještě vzpomínáme na neposkvrněný život Markův, který byl plný velké lásky k Bohu, takže pohrdal světem. Jeho život byl stálou výchovou všeho lidu. Málo si cenil světské slávy, opovrhoval pozemským majetkem, protože celé srdce zaměřoval na ctnosti. Byl obhájcem spravedlnosti a dokonalým přítelem Kristovým. Též Damas, zdobíce tvůj hrob, vzdává ti svou úctu. - Tento Marek sdílí s Markem evangelistou život, víru, jméno a zásluhy."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.