Světci k nám hovoří...


sv. August

Augustus, abbas

7. října, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 560

ŽIVOTOPIS

Žil a zemřel v Bourges na území Aquitanie ve Francii. Byl těžce nemocný s ochablostí končetin, takže se mohl pohybovat pouze pomocí kolen a loktů. Podle Řehoře z Tours se mu ale dostalo zázračného uzdravení na přímluvu sv. Martina. V Brive u Bourges, asi ještě před uzdravením, postavil z almužen kapli ke cti sv. Martina z Tours. Měl pevnou víru, s níž překonával všechny tělesné potíže. Vynikal pokorou, kajícností a životem modlitby. Jako mnich a kněz shromáždil kolem sebe skupinu mnichů, které vedl s obezřetností a moudrostí. Biskupem Probusem byl v klášteře sv. Symphorosy a sv. Augustina ustanoven opatem.

Místo uložení jeho ostatků bylo objeveno sv. Orsinem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.