Světci k nám hovoří...


sv. Paladius

Palladius, ep. Santonen

7. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po r. 596

ŽIVOTOPIS

V Saintes (70 km JV od La Rochelle), na území Aquitanie ve Francii, se stal biskupem. Nad hrobem sv. Eutropia postavil baziliku a rozšířil jeho kult v dalších městech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.