Světci k nám hovoří...


blah. Martin Cid

Martinus Cid

7. října, připomínka
Postavení:opat OCist.
Úmrtí:1152

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze slavného rodu španělských válečníků. Od mládí toužil po dokonalosti. Po nějakou dobu vedl kající rozjímavý život na opuštěném místě v jeskyni. Je zaznamenáno, že se v diecézi Zamora stal knězem. Vytvořil kolem sebe komunitu zájemců o řeholní život. V leónském království založil klášter Bellofonte, do něhož přizval několik mnichů z Clairvaux. Klášter pak vedl jako opat až do své smrti.

Martinovy ostatky byly v r. 1232 přeneseny do kláštera Valparaiso a od r. 1619 jsou umístěny vedle hlavního oltáře. Ke slavení jeho památky v celém řádu došlo v roce 1701.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.