Světci k nám hovoří...


blah. Hadrián Takahashi Mondo a 7 druhů

Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii

7. října, připomínka
Postavení:mučedníci z Arima
Úmrtí:1613

ŽIVOTOPIS

Tento den je památkou na osm mučedníků ze tří samurajských rodin z Arima v Hjógo v Japonsku. Nejmladšímu bylo necelých 12 let.

Samurajové Hadrián Takahashi, Leo Hayashida a Leo Taketomi jako křesťané setrvali ve věrnosti nebeskému Otci a nepodlehli protikřesťanskému nátlaku mladého Naozuma, který byl novým pánem hradu nad řekou, která protékala městem Arima. Za věrnost své víře byli i se svými nejbližšími odsouzeni k smrti upálení za živa.

Hadrián Takahashi s manželkou Janou;

Lev Hayashida Sukeemon s manželkou Martou, se starší dcerou Magdalenou a 12letým synem Jakubem;

a Lev Taketomi Kan´emon se synem Pavlem.

Všichni byli velmi aktivními členy laického bratrstva Panny Marie. Starali se o šíření křesťanské nauky a její prohlubování v srdcích věřících. Vyučováním katechismu nejen napomáhali růstu víry, ale též upevňovali harmonii v rodinách.

Pod hradem na písčině uprostřed řeky bylo připraveno osm silných kůlů a hranice dřeva. Sem ozbrojenci vedli odsouzené přes bahnitou část přecházející v písčinu. Malého Jakuba chtěl jeden z přisluhujících přenést, ale ten se prý ohradil se slovy: "Ježíš vystoupil na Kalvarii tím, že tam došel po svých". Tento chlapec, který vedl dětské bratrstvo z Arimy s odhodláním následoval Pána Ježíše až na smrt.

Zatímco na březích řeky se shromáždil až neuvěřitelně velký počet věřících se svícemi a růženci, odsouzenci byli přivazováni ke kůlům a hranice u nich zapáleny. Až na břeh bylo slyšet Taketomiho mohutný hlas: "Dnes se můžete dotknout víry křesťanů z Arimy! Spojeni s Kristem tvoříme jedno jediné tělo. Smrt se nás chystá od vás oddělit. Doporučuji vám jedinou věc: uchovejte tuto víru". Pak v praskotu ohně zanikl.

Magdaléně, která měla složený slib čistoty, plameny přepálily provaz, ale uhýbat bolestivému žáru se vůbec nesnažila, naopak poklekla mezi plameny a vložením si několika oharků na hlavu prosila o očistu a vytrvalost ve víře. Jakuba osvobodily plameny od provazů asi jako druhého. Přešel ke kůlu matky Marty a ta ho k sobě uvolněnou rukou přitiskla se slovy: "Jakoubku, ty můj synáčku, pohleď na nebe, ano, na nebe ..." a skonala. V plamenech se zhroutil i Jakub, šeptající přesvatá jména Ježíše a Marie.

Ostatky mučedníků, které se podařilo uchránit, byly v roce 1614, při vyhnání misionářů, přeneseny do Macao. V roce 1995, při navrácení protektorátu Macao Číně, byly ostatky vráceny do Japonska.

Biskup Cerqueira při ukládání ostatků uvedl do zápisu: "Svědectví mučedníků z Arimy, na poloostrově Shimabara, se stane úchvatným hlásáním evangelia pro celé Japonsko".

K jejich blahořečení došlo 24. 11. 2008 za pontifikátu papeže Benedikta XVI. společně ve skupině 188 japonských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.