Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Hunot

Ioannes Hunot

7. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se 21. 9. 1742 v Brienon-l'Archevêque v departementu Yonne ve Francii. Stal se knězem arcidiecéze Sens. V 52 letech zažil pronásledování vyvolané Francouzskou revolucí s proticírkevní ústavou, schválenou 12. 7. 1794. V témže roce byl zajat a odsouzen k deportaci z francouzského přístavu Rochefort. Nalodili ho do velmi krutého vězení v podpalubí vězeňské lodi Washington, kde již 7. října toho roku podlehl mučení.

Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 1. 10. 1995 mezi 64 mučedníky z doby Francouzské revoluce.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.