Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Llosá Balaguer

Iosephus Llosá Balaguer

7. října, připomínka
Postavení:řeholník TORCap
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23. 8. 1901 v Benaguacil v diecézi Valencie ve Španělsku. Stal se bratrem kapucínského třetího řádu sv. Františka, uctívajícího Bolestnou Pannu Marii. Za pronásledování řeholníků, které začalo s vypuknutím občanské války, byl milicí zajat a nějakou kratší dobu vězněn ve Valencii. Odtud ho revolucionáři odvezli k nedalekému Benaguacil, kde ho ukřižovali u vrat hřbitova jako projev svého snažení vymýtit veškeré duchovenstvo v zemi.

Blahořečený byl v Římě 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky z období španělské občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.