Světci k nám hovoří...


blah. Ralf Crockett a Eduard James

Radulphus Crockett et Eduardus James

1. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1588

ŽIVOTOPIS

Ralf Crockett pocházel z Bartonu nedaleko Farndon Cheshire v Anglii. Na studie odešel do Cambridge a roku 1585 přijal v Remeši kněžské svěcení. Při návratu do vlasti, 19. 4. 1586, byl zajat na palubě lodi v přístavu Littlehampton v hrabství Sussex s dalšími třemi kněžími, mezi nimiž byl Eduard James. Všichni prý byli odvezeni do londýnského vězení.

Eduard James se narodil asi r. 1557 v Breastonu, Derbyshire. Po škole v Derby odešel studovat do Oxfordu a pokračoval v Remeši a v Římě. Kněžské svěcení mu v říjnu 1583 udělil biskup Goldwell. V dubnu 1586 byl s Ralfem zajat a vězněn.

Ralf Crockett a Eduard James byli 30. 9. 1588 v Chichester odsouzeni k trestu smrti za to, že jako kněží připluli do Anglie a odmítli složit přísahu odporující jejich víře a poslání. Následujícího dne byli umučeni na blízkém popravišti Broyle Heath.

Blahořečeni byli 15. 12. 1929 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu Infante, virgo et doctor Eccl. (1897); Piaton (s. III/IV); Verissimus, Maxima et Iulia (s. III/IV); Nicetius, ep. Treviren. (561); Romanus Melodus (asi 500); Bavo (před r. 659); Wasnulphus (s. VII); Geraldus Edwards, Robertus Wilcox, Christophorus Buxton et Robertus Widmerpool (1588); Radulphus Crockett et Eduardus James (1588); Ioannes Robinson (1588); Gaspar Hikojiro et Andreas Yoshida (1617); Ioannes de Palafox Mendoza, ep. Osma (1659); Aloysius Maria Monti, religiosus (1900); Cæcilia, virgo (1928); Florentia Caerols Martínez (1936); Alvarus Sanjuán Canet (1936); Antonius Rewera (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.