Světci k nám hovoří...


blah. Kašpar Hikojiro a Ondřej Yoshida

Gaspar Hikojiro et Andreas Yoshida

1. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1617

ŽIVOTOPIS

Kašpar Ueda Hikojiro se narodil v Nagasaki. Z této japonské arcidiecéze pocházel také jeho druh Ondřej Yoshida. Oba byli laici a členi růžencového bratrstva. Za to, že pomáhali dominikánským misionářům poskytnutím příbytku a pro věrnost Kristu byli 1. října v Nagasaki sťati. K vyhlášení dekretu o jejich mučednictví došlo 26. 2. 1866. Pius IX. je písemně uznal za blahořečené 7. 5. 1867 a o dva měsíce později je slavnostně blahořečil mezi 205 mučedníky v jejichž čele je Alfons Navarrete (pam. 1. 6.).

Jejich mučednická smrt souvisela s pronásledováním, které vypuklo poté co 27. 1. 1614 vyšel edikt o postavení křesťanství mimo zákon a totálním pronásledování. Podnět k němu dal Ieyas a byl podepsán jeho synem šogunem Hidetadou. Diktátor Ieyas zdůrazňoval nutnost skoncovat s křesťanstvím, které bylo proti uctívání Kami a Budhy a domníval se, že křesťané by s výměnou náboženství mohli požadovat také výměnu vlády. Křesťanství bylo proto označováno za "zločinné náboženství" (jakyó) a v roce 1616 propuklo pronásledování v plné krutosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu Infante, virgo et doctor Eccl. (1897); Piaton (s. III/IV); Verissimus, Maxima et Iulia (s. III/IV); Nicetius, ep. Treviren. (561); Romanus Melodus (asi 500); Bavo (před r. 659); Wasnulphus (s. VII); Geraldus Edwards, Robertus Wilcox, Christophorus Buxton et Robertus Widmerpool (1588); Radulphus Crockett et Eduardus James (1588); Ioannes Robinson (1588); Gaspar Hikojiro et Andreas Yoshida (1617); Ioannes de Palafox Mendoza, ep. Osma (1659); Aloysius Maria Monti, religiosus (1900); Cæcilia, virgo (1928); Florentia Caerols Martínez (1936); Alvarus Sanjuán Canet (1936); Antonius Rewera (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.