Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Florencie Caerols Martínez

Florentia Caerols Martínez

1. října, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 20. 2. 1890 v Caudete poblíž Valencie ve Španělsku. K svátosti biřmování byla přivedena do farního kostela sv. Kateřiny 20. 9. 1894. Později začala pracovat jako textilní dělnice a u spolupracovnic i zaměstnavatele se stala velmi oblíbenou pro svou laskavost, spolehlivost, dobrotu a další dobré křesťanské zásady. Pomáhala chudým, navštěvovala nemocné a vykládala učení katechismu. Pracovala též v čele svazu katolických žen, který založil P. Manuel Pérez Arnal. Po vypuknutí občanské války byla pro své křesťanské aktivity 23. 9. 1936 zatčena a 1. 10. v Corbera y Rotglà u Valencie zastřelena.

Blahořečená byla 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu Infante, virgo et doctor Eccl. (1897); Piaton (s. III/IV); Verissimus, Maxima et Iulia (s. III/IV); Nicetius, ep. Treviren. (561); Romanus Melodus (asi 500); Bavo (před r. 659); Wasnulphus (s. VII); Geraldus Edwards, Robertus Wilcox, Christophorus Buxton et Robertus Widmerpool (1588); Radulphus Crockett et Eduardus James (1588); Ioannes Robinson (1588); Gaspar Hikojiro et Andreas Yoshida (1617); Ioannes de Palafox Mendoza, ep. Osma (1659); Aloysius Maria Monti, religiosus (1900); Cæcilia, virgo (1928); Florentia Caerols Martínez (1936); Alvarus Sanjuán Canet (1936); Antonius Rewera (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.