Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Alvar Sanjuán Canet

Alvarus Sanjuán Canet

1. října, připomínka
Postavení:kněz a mučedník SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 26. 4. 1908 v Alcocer de Planes v provincii Alicante ve Španělsku. V 11 letech vstoupil do malého semináře v Campello. Vynikal poslušností i radostnou povahou. Teologii vystudoval v Turíně, kde zřejmě vstoupil do salesiánského řádu a kněžské svěcení přijal v roce 1934 v Sarrioi poblíž Barcelony. Pak nastoupil pastorační službu v Alicante. Na začátku občanské války navštívil rodiče, byl zajat a dva měsíce vězněn. V noci z 1. na 2. 10., byl na silnici u Villena zavražděn.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu Infante, virgo et doctor Eccl. (1897); Piaton (s. III/IV); Verissimus, Maxima et Iulia (s. III/IV); Nicetius, ep. Treviren. (561); Romanus Melodus (asi 500); Bavo (před r. 659); Wasnulphus (s. VII); Geraldus Edwards, Robertus Wilcox, Christophorus Buxton et Robertus Widmerpool (1588); Radulphus Crockett et Eduardus James (1588); Ioannes Robinson (1588); Gaspar Hikojiro et Andreas Yoshida (1617); Ioannes de Palafox Mendoza, ep. Osma (1659); Aloysius Maria Monti, religiosus (1900); Cæcilia, virgo (1928); Florentia Caerols Martínez (1936); Alvarus Sanjuán Canet (1936); Antonius Rewera (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.