Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Antonín Chevrier

Antonius Chevrier

2. října, připomínka
Postavení:kněz TOR, zakladatel hnutí
Úmrtí:1879

ŽIVOTOPIS

Narodil se 16. 4. 1826 v Lyonu ve Francii. Byl jedináčkem Claudia Chevriera a Markéty roz. Fréchet. Základní školu navštěvoval v Brothers. Prvního sv. přijímání se dočkal 16. 3. 1837. Ve studiu pokračoval u františkánů a v 17 letech vstoupil do semináře. Byl velmi dobrým studentem a na konci prvního ročníku uvažoval o vstupu do Pařížské misijní společnosti. Po přijetí kněžského svěcení 25. 5. 1850 se stal kaplanem ve farnosti svatého Ondřeje při okraji Londýna. Zde mezi dělníky a chudinou města působil horlivě po 7 let.

Vánoční svátky 1856 prožil v meditaci o tajemství vtělení, při kterém pochopil smysl a význam velké chudoby Božího Dítěte. Za povodně, při rozlití řeky Rhôny do čtvrti la Guillotiére, hrdinsky zachraňoval ohrožené a zajišťoval další pomoc. Tou dobou se rozhodl věnovat zejména opuštěným dětem. Pro pomoc těmto dětem zde sice existovala organizace, ale její zakladatelé přehlíželi duchovní nouzi svých svěřenců. Antonín s pomocí Petra Louaty a sester Amálie s Marií začal oddělenou iniciativu - zajištění přístřeší s evangelizační činností.

Spojil se s arským farářem Janem M. Vianneym, který jeho činnosti požehnal a duchovně ji podporoval. Antonín pro ni získal 10. 12. 1860 původní taneční sál zv. Prado a učinil z něj centrum La Providence du Prado. Vedl sdružení kněží Prada (Association de Prêtre del Prado), které se řídilo terciářskými pravidly františkánů. Vedle nich působila společnost sester (Société des Soeurs du Prado), kterou Antonín založil za účelem katechetické výuky dívek a péče o nemocné. Své kněze pečlivě připravoval na jejich působení mezi dělníky, protože jasně vnímal napětí předchozí doby, které vzniklo mezi církvi a dělnickou třídou. Měl zvláště velkou úctu k Nejsvětější svátosti a organizoval eucharistické kongresy.

Poslední léta života trpěl Antonín bolestivými vředy a zemřel 2. 10. ve věku 53 let.

Papež Jan Pavel II. při jeho blahořečení 4. 10. 1986 v Lyonu řekl, že společně s Františkem s Assisi a Janem M.Vianneym, "patřil k těm maličkým, ubohým, laskavým a pokorným, v nichž nebeský Otec našel plnou radost (zalíbení) a kterým Kristus zjevil nesmírné tajemství Boha." Podle jeho slov měl Antonín Chevrier osobní charisma připodobnění se chudým a Ježíš skrze něj připomenul jeho zemi sedmero blahoslavenství.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angeli custodes; Maria Antonina Kratochwil (1942); Eleutherius, m. Nicomediæ (s. III/IV); Leodegarius et Gerinus (asi 679-680 a 677); Beregisus (post 725); Theophilus, monachus (asi 795); Ursicinus, ep. Curien (s. VIII); Ludovicus, Lucia (1622); Ioanna Æmilia de Villeneuve (1854); Antonius Chevrier (1879); Ioannes Beyzymw, presbyter (1912); Bartholomæus Blanco Márquez (1936); Franciscus Carceller et Isidorus Bover Oliver (1936); Elias Carbonell Mollá et Ioannes Baptista Carbonell Mollá (1936); Maria Guadalupe /Maria Francisca/ Ricart Olmos (1936); Saturius (606); Georgius Edmundus René (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.