Světci k nám hovoří...


blah. Bartoloměj Blanco Márquez

Bartholomæus Blanco Márquez

2. října, připomínka
Postavení:laik, mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 11. 1914 v Pozoblanco v provincii Córdoba ve Španělsku. Ve čtyřech letech mu zemřela matka a péči o něj převzala teta se strýcem. Později studoval na salesiánské škole v Pozoblanco a zůstal spolupracovat se salesiány, kde vypomáhal jako katecheta. Zapojil se do Katolické akce a v 18 letech byl zvolen tajemníkem pro její skupinu mládeže.

Po přestěhování do Madridu se zapojil do práce v sociální oblasti, vynikal výmluvností i znalostí sociální nauky církve. Zde se zaměřil na apoštolát mezi pracovníky v této oblasti. Byl také ve Francii, Belgii a Holandsku a po návratu pokračoval jako čelný zástupce katolíků v provincii Cordoba.

Z důvodu laické angažovanosti byl zatčen 18. 8. 1936, měsíc po začátku občanské války. V září byl přemístěn do vězení v Jaen. Zde s ním byl konán soudní proces, při němž řekl, že kdyby mu byl život ponechán, nadále by žil jako aktivní katolík.

Po odsouzení napsal večer před popravou své milované přítelkyni Marii:

"Moje nejdražší Maruško,

vzpomínka na Tebe půjde se mnou do hrobu. Mé srdce bude do poslední chvíle bušit láskou k Tobě. Bůh shledal užitečným vystupňovat naše pozemské city a učinit je vznešenými, když se v něm milujeme navzájem. I když jsou to mé poslední dny a Bůh je mé světlo po kterém toužím, neznamená to, že vzpomínka na jednu z mých nejdražších mě nebude provázet až do hodiny mé smrti.

Skrze kněze se mi dostalo pokladu posilující milosti pro mou duši. Dívám se smrti do očí a ta slova mi nenahání strach.

Odsouzení lidským soudem bude mojí nejbezpečnější obranou před soudem Božím."

V dalších slovech vyjádřil víru vycházející z evangelia, že ztratit život pro Ježíše znamená jeho získání (viz Mt 16,25 aj.). a vysvětloval: "tím, že mne zabijí, zachraňují můj skutečný život a otvírají mi nebe." Dopis pokračuje:

"Mé tělo bude pohřbeno na hřbitově v Jaen; zbývá jen několik hodin do toho posledního spočinutí, dovol, abych si přál tu jedinou věc, že pro společně sdílenou lásku, budeš mít za hlavní cíl spásu své duše. Tak dojdeme sjednocení v nebi na věky věků a již nás nic neodloučí.

Sbohem do té chvíle, nejdražší Marunko! Nezapomeň, že se na Tebe budu dívat z nebe a snaž se být vzorem křesťanské ženy, neboť na konci života je vše pozemské k ničemu, nepodaří-li se zachránit duši.

Buď silná a začni nový život, jsi mladá..., budu Ti vyprošovat Boží pomoc. Sbohem na věčnosti, tam naše láska potrvá na věky."

K místu popravy se rozhodl jít bos. Políbil pouta a odmítl být zastřelen zezadu s odůvodněním, že kdo umírá pro Krista hledí dopředu. Zemřel před dosažením 22 let se zvoláním: "Ať žije Kristus Král!"

Jeho mučednickou smrt potvrdil papež Benedikt XVI. 26. 6. 2006 a blahořečený byl 28. 10. 2007.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angeli custodes; Maria Antonina Kratochwil (1942); Eleutherius, m. Nicomediæ (s. III/IV); Leodegarius et Gerinus (asi 679-680 a 677); Beregisus (post 725); Theophilus, monachus (asi 795); Ursicinus, ep. Curien (s. VIII); Ludovicus, Lucia (1622); Ioanna Æmilia de Villeneuve (1854); Antonius Chevrier (1879); Ioannes Beyzymw, presbyter (1912); Bartholomæus Blanco Márquez (1936); Franciscus Carceller et Isidorus Bover Oliver (1936); Elias Carbonell Mollá et Ioannes Baptista Carbonell Mollá (1936); Maria Guadalupe /Maria Francisca/ Ricart Olmos (1936); Saturius (606); Georgius Edmundus René (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.