Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Ricart Olmos

Maria Guadalupe /Maria Francisca/ Ricart Olmos

2. října, připomínka
Postavení:mučednice OSM
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 23. 2. 1881 v Albal ve Španělsku. Od dětství měla sklon ke kontemplativnímu životu. V Ježíši měla důvěrného přítele, s nímž mohla o všem hovořit. Každý večer mu předkládala uplynulý den a vnímala jeho přítomnost, že ji slyší a chápe. V patnácti letech odešla do kláštera Služebnic Panny Marie v Pie de la Cruz u Valencie. Vstoupila tam 11. července s jistotou, že ji volá Ježíš. Přijala jméno Marie Guadalupe a 19. 6. 1900 složila řeholní sliby. V roce 1931 byla na tři roky zvolena převorkou. Tři léta předtím a znovu od r. 1934 byla pověřena výchovou novicek. Vynikala pokorou, její srdce bylo plné lásky k trpícímu Ježíši a oddanosti k Bolestné Panně Marii.

S vypuknutím občanské války musely sestry opustit klášter. Marie Guadalupe byla připravena z lásky obětovat svůj život. Po odchodu z kláštera pobývala asi týden u neteře a pak kvůli jejím obavám odešla k sestře Filoméně.

Podle jejích slov, velmi brzy k ránu 2. října přišli čtyři červení milicionáři se zbraní v ruce. Jeden zůstal u dveří a ostatní prohledávali dům, zda nenajdou zbraně. Při prohlídce objevili sestru Marii s modlitební knížkou v ruce a pak našli její škapulíř. Zeptali se zda není jeptiškou a ona odpověděla, že se pro to povolání narodila. Okamžitě rozhodli, že musí jít s nimi. Ona se jen objala se sestrou, poděkovala za všechno jejímu manželovi a bez odporu šla s nimi k autu.

Ještě téhož rána ji v Silla usmrtili a její zkrvavené tělo bylo pohřbeno v hromadném hrobu, z něhož bylo po válce 2. 3. 1940 vyzvednuto a přeneseno do kláštera ve Valencii.

Dekret o jejím mučednictví byl potvrzen 28. 6. 1999 a 11. 3. 2001 ji papež Jan Pavel II., s dalšími 232 mučedníky z doby občanské války blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angeli custodes; Maria Antonina Kratochwil (1942); Eleutherius, m. Nicomediæ (s. III/IV); Leodegarius et Gerinus (asi 679-680 a 677); Beregisus (post 725); Theophilus, monachus (asi 795); Ursicinus, ep. Curien (s. VIII); Ludovicus, Lucia (1622); Ioanna Æmilia de Villeneuve (1854); Antonius Chevrier (1879); Ioannes Beyzymw, presbyter (1912); Bartholomæus Blanco Márquez (1936); Franciscus Carceller et Isidorus Bover Oliver (1936); Elias Carbonell Mollá et Ioannes Baptista Carbonell Mollá (1936); Maria Guadalupe /Maria Francisca/ Ricart Olmos (1936); Saturius (606); Georgius Edmundus René (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.