Světci k nám hovoří...


sv. Pelágie

Pelagia

8. října, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:asi 302

ŽIVOTOPIS

Podle martyrologia pocházela z Antiochie v Sýrii a jako Kristu věrná panna zemřela mučednickou smrtí, stala se obětí Diokleciánova pronásledování. Sv. Jan Zlatoústý o ní dosvědčil, že byla ochotna vytrpět všechna muka kromě ztráty "panenské koruny" a nestačila ji koruna mučednická, mohla-li získat koruny dvě.

V 15 letech byla Pelágie jako vyznavačka křesťanské víry předvedena před prefekta, odmítla se zříci víry a byla odsouzena k smrti. Zároveň bylo vojákům dovoleno ji zneuctít, zbavit ji panenství a proto se měla v horní místnosti svléct. Aby uchránila nevinnost, raději vyskočila oknem. Dík tomu předstoupila před svého božského snoubence nedotčena.

POZNÁMKA

Pod stejným datem je častěji uváděna Pelágie kajícnice (zemřela prý r.280 nebo 468), o níž se legendy rozepisují mnohem více, ale nové martyrologium ji neuvádí, zřejmě pro nedostatečnou spolehlivost údajů.

V jejím případě se jedná o patronku hereček a tanečnic, která se podle legend napřed zařadila mezi katechumeny v Antiochii, pak ale žila nějakou dobu prostopášným životem provokující tanečnice a pohoršlivé herečky, která přitahovala svou krásou i mnoho věřících. Byly za ni konány modlitby a po vyslechnutí kázání biskupa Nonna se obrátila. Přijala křest, šperky a peníze rozdala chudým a odešla na pouť do Jeruzaléma. Přišla tam v přestrojení za muže a na Olivetské hoře konala tvrdé pokání jako poustevník. Po čase ji tam prý byl hledat jáhen Jakub z Antiochie. Poprvé ji nepoznal a podruhé našel mrtvolu, v níž při přípravě k pohřbu poznal Pelágii.

Další legendární mučednicí, která může být zaměňována za světici z martyrologia pro stejnou dobu uváděné smrti, je Pelágie z Tarsu. Pokřtěna od biskupa Clina měla skončit upálením a bývala připomínána 4. 5.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pelagia (asi 302); Reparata (asi zač. s. IV); Felix, ep. Comen. (před koncem IV. stol.); Evodius, ep. Rothomagen (s. V); Ragenfredis (s. VIII.); Hugo, religiosus (před r. 1233); Ioannes Adams, Robertus Dibdale et Ioannes Lowe (1586)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.