Světci k nám hovoří...


sv. Pinvyt

Pinytus

10. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 180

ŽIVOTOPIS

Původem byl Řek, jak dosvědčuje historik Eusebius. Podle jeho slov byl Pinytus považován za jednoho z nejvýznamnějších duchovních spisovatelů své doby. Stal se biskupem Knossos na Krétě, kde příkladně vedl svěřené stádo za vlády císaře Marka Aurelia a jeho syna Commoduse.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.