Světci k nám hovoří...


sv. Eulampius a Eulampie

Eulampius et Eulampia

10. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Jedná se o bratra s rodnou sestrou, kteří žili a byli umučeni v Nikomédii v Bithynii v dnešním Izmit v Turecku.

Podle legendy, za Diokleciánova pronásledování tito mladí sourozenci vyhledali úkryt v blízkých horách. O Eulampiovi je někde udáváno, že strhl císařskou vyhlášku proti křesťanům a snad právě proto bylo po něm pátráno. Jednoho dne, při cestě za obstaráním chleba, byl zajat a uvězněn.

Legenda zmiňuje zázraky při výslechu a mučení, které se v různém podání liší. Sestra Eulampie se vydala hledat bratra, navštívila ho ve vězení a byla rovněž zajata. Je uváděna statečnost obou nezletilých při vyznání víry před soudcem. K tomu je připojováno, že Eulampius při obhajobě křesťanské víry v pravého Boha poukázal na nicotnost pohanského idolu, který se při vzývání Krista na místě rozpadl. Odvážný Eulampiusův výstup a nepochopitelný postoj při mučení měl vliv asi na 200 pohanů, kteří se obrátili. Na druhé straně vyvolal u soudu větší hněvivou agresi, která se projevila při následném mučení. Někde se udává, že Eulampiovi byly vypíchnuty oči, jinde se zdůrazňuje odsouzení do vroucího oleje, který mučedníky neusmrtil a proto prý byli nakonec sťati.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.