Světci k nám hovoří...


sv. Jan /Thwing/ z Bridlington

Ioannes / Thwing/ de Bridlington

10. října, připomínka
Postavení:kněz, převor CRL
Úmrtí:1379
Patron:rybářů; vzýván při obtížných porodech
Atributy:kniha, ryba, opatská berle

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1319 v malé obci Yorkshire Wolds Thwing u Bridlingtonu v Anglii. Již ve 12 letech si udělal slib čistoty a asi v letech 1336 až 1339 studoval v Oxfordu. V 19 letech vstoupil do řádu kanovníků sv. Augustina v Bridlingtonu. Zde se stal knězem, který vynikal velkou zbožností a také strohostí i vlídností. Nechyběly mu ani administrativní schopnosti a díky jemu klášter vzkvétal.

Podle legendárního podání měl již za života pověst svatosti a charisma zázraků. Mezi nejčastěji uváděné patří záchrana pěti námořníků, které za divoké bouře zázračně přenesl na pobřeží. Velmi mu ležela na srdci chudoba v okolí kláštera a proto do nuzných příbytků tajně nosil chléb. Když byl na cestě chycen těmi, kterým se to nelíbilo a chtěli na něj žalovat, vysvětloval prý, že je třeba opravit cestu a přitom se chleby, které mu chtěli zabavit, změnily v kameny. Dále je v legendě zmiňována záchrana ženy z hořící chatrče a mnoho zázračných uzdravení.

V roce 1362 se stal představeným kláštera. Zůstal jím po 17 let, až do své smrti asi v 60 letech. Je vzpomínáno jeho spojení zbožnosti a moudrosti s každodenním praktickým životem a vytvářením společenství lásky.

U jeho hrobu docházelo k více zázrakům. Zkoumání jejich pravosti na Janovu přímluvu začal arcibiskup z Yorku 26. 7. 1386 a r. 1400 předal kanovník Jan Gisburn v Římě výsledky, které přispěly k Janovu svatořečení 24. 9. 1401 papežem Bonifácem IX. Chrám s novou hrobkou s Janovými ostatky se pak stal poutním místem. Za reformace v roce 1537 byla však tato svatyně poničena a ostatky světce na náměstí spáleny.

Dnešní připomínka sv. Jana z Bridlingtonu je přesunuta z původního data památky 21. 10.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.