Světci k nám hovoří...


sv. Nikazius, Kvirín, Skubikul a Piencie

Nicasius, Quirinus

11. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Martyrologium jmenuje tyto čtyři mučedníky, kteří pro Krista položili své životy na území Lugdunense Vexin v Galii, dnešní Francii.

Legenda dodává, že Nikazius byl biskupem poslaným z Říma asi ve 2. nebo v dalším století. Z jeho společníků, kteří podstoupili mučednickou smrt pravděpodobně na cestě z Paříže do Rouenu, byl Kvirín knězem a Scubiculus jáhnem. S nimi byla mučena a nakonec údajně sťata i panna Piencie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp XXIII (1963); Philippus, diaconus (s. I.); Tharacus, Probus et Andronicus (asi 304); Nicasius, Quirinus (století neznámé); Sanctinus (s. IV.); Sarmata (357); Firminus, ep. Ucentien (po roce 552); Canicus (599); Anastasius, presb. (666); Gummarius (asi 775); Bruno, ep. Colonien. (965); Meinardus (1196); Iacobus Griesinger de Ulma (1491); Alexander Sauli (1592); Maria Desolata /Emmanuela/ Torres Acosta (1887); Angelus Ramos Velázquez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.