Světci k nám hovoří...


sv. Sarmata

Sarmata

11. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:357

ŽIVOTOPIS

Je připomínán jako Antonínův (pam. 17. 1.) žák, který se stal v egyptské Thebaidě opatem. Po přepadení kláštera saracénskými beduíny, byl jimi Sarmata pro víru umučen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp XXIII (1963); Philippus, diaconus (s. I.); Tharacus, Probus et Andronicus (asi 304); Nicasius, Quirinus (století neznámé); Sanctinus (s. IV.); Sarmata (357); Firminus, ep. Ucentien (po roce 552); Canicus (599); Anastasius, presb. (666); Gummarius (asi 775); Bruno, ep. Colonien. (965); Meinardus (1196); Iacobus Griesinger de Ulma (1491); Alexander Sauli (1592); Maria Desolata /Emmanuela/ Torres Acosta (1887); Angelus Ramos Velázquez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.