Světci k nám hovoří...


sv. Anastáz

Anastasius, presb.

11. října, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:666

ŽIVOTOPIS

Byl knězem v horách Kavkazu a přítelem Maxima Vyznavače (pam. 13. 8.), s nímž byl zřejmě po roce 650 ve vyhnanství v Trácii. Oba svým kázáním bojovali proti bludu monotheletismu, odsouzeném r. 649 na lateránském koncilu. Císař Konstans II. byl rozhodnutím koncilu popuzen a mnohé věrné představitele církve poslal do vyhnanství.

Martyrologium uvádí, že Anastáz zemřel uprostřed liturgického shromáždění za modlitby, při níž Bohu odevzdal svou duši.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp XXIII (1963); Philippus, diaconus (s. I.); Tharacus, Probus et Andronicus (asi 304); Nicasius, Quirinus (století neznámé); Sanctinus (s. IV.); Sarmata (357); Firminus, ep. Ucentien (po roce 552); Canicus (599); Anastasius, presb. (666); Gummarius (asi 775); Bruno, ep. Colonien. (965); Meinardus (1196); Iacobus Griesinger de Ulma (1491); Alexander Sauli (1592); Maria Desolata /Emmanuela/ Torres Acosta (1887); Angelus Ramos Velázquez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.