Světci k nám hovoří...


sv. Meinhard /či Mevard /

Meinardus

11. října, připomínka
Postavení:misionář, biskup
Úmrtí:1196

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1135 v Německu. O jeho životě v mládí nic nevíme. První informace o něm začíná tím, že se stal augustiniánským kanovníkem (Canonici Regulares Sancti Augustini Lateran - CRSAL). Klášter, do kterého vstoupil, stál na Holstein Segebergu v Německu. Meinhardovou touhou bylo hlásání evangelia dalším národům. Až ve vyšším věku odešel na misie do Livonie (dnešního Lotyšska) na severovýchodě Evropy. Před vyplutím z Německa je uváděn jako kaplan v Lübecku. Přistál při ústí řeky Daugavy do Rižského zálivu Baltského moře. Z Rigy odešel jihovýchodním směrem do necelých 30 km vzdáleného města Uxkull, dnešní Ikšķile, při pravém břehu Daugavy. Zde postavil první kostel v roce 1184 a o dva roky později se stal prvním biskupem Livonie. Diecéze Uxkull byla papežem Klementem III. oficiálně potvrzena 25. 9. 1188.

Meinhard položil v zemi základy víry a zemřel po deseti letech od biskupského svěcení.

Byl pohřben v katedrále v Rize a jako prvního patrona Lotyšska jej 8. 9. 1993 připomněl papež Jan Pavel II. na své apoštolské cestě do Lotyšska a obnovil jeho uctívání.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp XXIII (1963); Philippus, diaconus (s. I.); Tharacus, Probus et Andronicus (asi 304); Nicasius, Quirinus (století neznámé); Sanctinus (s. IV.); Sarmata (357); Firminus, ep. Ucentien (po roce 552); Canicus (599); Anastasius, presb. (666); Gummarius (asi 775); Bruno, ep. Colonien. (965); Meinardus (1196); Iacobus Griesinger de Ulma (1491); Alexander Sauli (1592); Maria Desolata /Emmanuela/ Torres Acosta (1887); Angelus Ramos Velázquez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.