Světci k nám hovoří...


blah. Jakub Griesinger

Iacobus Griesinger de Ulma

11. října, připomínka
Postavení:dominikánský umělec
Úmrtí:1491
Patron:malířů skla, sklenářů a sklářů
Atributy:holubice, kříž, růženec, malířská paleta

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1407 v Ulmu při Dunaji ve Švábsku (dnešní Bádensko-Württembersko v Německu). Vyučil se malířem skla a stal se mistrem svého oboru. Ve 25 letech se vydal na pouť do Říma. Po navštívení svatých míst byl naverbován do armády a několik let sloužil jako voják v Neapoli. Zde jej prý šokovalo chování vojáků a pokoušel se je změnit. Pak odešel do Capua 25 km severně od Neapole, ze které o něco později odešel do Bologně. Zde navštěvoval chrám sv. Dominika a u jeho ostatků se v roce 1441 rozhodl stát laickým bratrem jím založeného řádu (Ordo Fratrum Praedicatorum - OP). Po vstupu do řádu pokračoval ve svém uměleckém řemesle - malování na sklo - pro okna mnohých chrámů. Vzpomínány jsou zejména v kapli Notai v katedrále sv. Petronia.

Jakub Griesinger byl příkladným řeholníkem, při modlitbách se častěji dostával do extáze a býval viděn obklopen světlem. Měl citlivou duši, otevřené srdce, ruce připravené k práci a na tváři úsměv, s nímž v pokoře plnil všechny své úkoly. Zázraky připisované jeho přímluvě prý začaly už za jeho života a pokračovaly i po smrti.

Zemřel v 84 letech a byl pohřben ve svém oblíbeném chrámu sv. Dominika. Jakubovy ostatky jsou zde od roku 1965 přioděny a jeho lebku zakrývá vosková maska.

Blahořečený byl 3. 8. 1825 papežem Lvem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp XXIII (1963); Philippus, diaconus (s. I.); Tharacus, Probus et Andronicus (asi 304); Nicasius, Quirinus (století neznámé); Sanctinus (s. IV.); Sarmata (357); Firminus, ep. Ucentien (po roce 552); Canicus (599); Anastasius, presb. (666); Gummarius (asi 775); Bruno, ep. Colonien. (965); Meinardus (1196); Iacobus Griesinger de Ulma (1491); Alexander Sauli (1592); Maria Desolata /Emmanuela/ Torres Acosta (1887); Angelus Ramos Velázquez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.