Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Angel Ramos Velázquez

Angelus Ramos Velázquez

11. října, připomínka
Postavení:mučedník SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 9. 3. 1876 v Seville ve Španělsku. V patnácti letech, po pouti do Říma, navštívil poblíž Barcelony salesiánský dům Sarria a později se rozhodl pro život v tomto klášteře. Vstoupil do řádu a v r. 1897 se stal koadjutorem. Byl vždy skromný, obezřetný i optimistický, v apoštolské práci horlivý. Po vypuknutí občanské války zkoušel najít útočiště v barcelonském hostinci a pak byl zadržen na ulici a zabit pro svou víru a příslušnost k řádu.

Martarologium o něm říká, že jako mučedník salesiánské komunity ukončil boj pro víru v době pronásledování církve.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 španělských mučedníků a 27 druhů salesiánského řádu.

POZNÁMKA

Vzhledem k tomu, že na stále více místech se uvádí papež Jan XXIII. u data 11. 10. je namístě připomenutí, že ustanovení tohoto data (souhlasného se dnem zahájení koncilu) se týká pouze diecézí Bergamo a Milán s ambroziánským kalendáriem. Univerzálním dnem svátku (dies natalicius) zůstává však 3. červen, jediné datum, pod kterým je blahoslavený Jan XXIII. uveden v martyrologiu. Jeho tělo bylo v březnu 2001 nalezeno neporušené.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp XXIII (1963); Philippus, diaconus (s. I.); Tharacus, Probus et Andronicus (asi 304); Nicasius, Quirinus (století neznámé); Sanctinus (s. IV.); Sarmata (357); Firminus, ep. Ucentien (po roce 552); Canicus (599); Anastasius, presb. (666); Gummarius (asi 775); Bruno, ep. Colonien. (965); Meinardus (1196); Iacobus Griesinger de Ulma (1491); Alexander Sauli (1592); Maria Desolata /Emmanuela/ Torres Acosta (1887); Angelus Ramos Velázquez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.