Světci k nám hovoří...


sv. Domnina

Domnina, m. in Cilicia

12. října, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:asi 304

ŽIVOTOPIS

Byla křesťankou žijící v oblasti Kilikie v Malé Asii. Pro neohrožené vyznávání křesťanské víry byla na začátku IV. století, za císaře Diokleciána zatčena a uvězněna v Anazarbii. Z nařízení předsedajícího soudce (římského prefekta) Lycia byla podrobena ukrutnému mučení. Po dlouhou dobu byla bita a pálena, dokud jí mučení nepřivodilo ve vězení smrt.

Místo Anazarbus v Kilikii dnes najdeme jako Agacli v Anatolii v Turecku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaudentius seu Radzim, ep. Gnesnen. (asi 1011); Hedistus (století neznámé); Domnina, m. in Cilicia (asi 304); martyres in Africa et confessores MMMMCMLXVI, m. in Cilicia (483); Opilio (asi s. V.); Felix Pp IV. (530); Maximilianus, ep. Lauriacen. (ca. ante s. VII. (před 7.stol.)); Rotobaldus (1254); Seraphinus de Monte Granario /Felix/ de Nicola (1604); Thomas Bullaker (1642); Iosephus González Huguet (1936); Pacificus /Petrus/ Salcedo Puchades (1936); Romanus Sitko (1942); Euphrasius a Iesu Infante / Barredo Fernández/ (1934); Carolus Acutis, de Mediolanen (2006)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.