Světci k nám hovoří...


4966 sv. afrických mučedníků a vyznavačů

martyres in Africa et confessores MMMMCMLXVI, m. in Cilicia

12. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:483

ŽIVOTOPIS

Martyrologium připomíná 4966 svatých mučedníků a vyznavačů z doby pronásledování vandaly, vedenými čtvrtým ariánským králem Hunerichem (477-484), v Africe. Jedná se o biskupy, kněze, jáhny a s nimi spojené zástupy věřících, kteří se drželi pravé víry v Ježíše Krista jako Bohočlověka. V jejich čele martyrologium připomíná biskupy Cypriána, který (je jiný než s pam. 16. 9.) byl vyhnán do pouště, kde zemřel v důsledku způsobeného utrpení a Felixe, který byl biskupem Abbir a velmi pokročilého věku, z části ochrnutý. Hunerich s ním prý naložil velmi brutálně, když jej nechal vláčet přivázaného za mezkem.

Někteří z připomínaných byli vyhnáni do pouště a umírali hladem a žízní, jiní byli za svázané končetiny vláčeni drsným terénem až do rozedrání těla s následkem smrti. Na ty, které donutili k běhu, házeli vandalové kameny a oštěpy. Další mrzačili krutým mučením, které neměli přežít.

Jejich příběhy zaznamenal současník, biskup Viktor z Utica (Tunis).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaudentius seu Radzim, ep. Gnesnen. (asi 1011); Hedistus (století neznámé); Domnina, m. in Cilicia (asi 304); martyres in Africa et confessores MMMMCMLXVI, m. in Cilicia (483); Opilio (asi s. V.); Felix Pp IV. (530); Maximilianus, ep. Lauriacen. (ca. ante s. VII. (před 7.stol.)); Rotobaldus (1254); Seraphinus de Monte Granario /Felix/ de Nicola (1604); Thomas Bullaker (1642); Iosephus González Huguet (1936); Pacificus /Petrus/ Salcedo Puchades (1936); Romanus Sitko (1942); Euphrasius a Iesu Infante / Barredo Fernández/ (1934); Carolus Acutis, de Mediolanen (2006)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.