Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef González Huguet

Iosephus González Huguet

12. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23. 1. 1874 v Alaquás v arcidiecézi Valencie ve Španělsku. Ve Valencii vystudoval teologii a byl vysvěcen v roce 1898. Působil v Paterně a v Regent Cheste Puzol. Je chválena jeho horlivá pastorační činnost, zejména pomoc chudým a aktivita při obnově farního kostela, zničeného požárem. Svůj život dovršil mučednickou smrtí za pronásledování pro víru během občanské války v Ribarroja de Turia na území Valencie.

Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 11. 3. 2001 v Římě, s dalšími 232 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaudentius seu Radzim, ep. Gnesnen. (asi 1011); Hedistus (století neznámé); Domnina, m. in Cilicia (asi 304); martyres in Africa et confessores MMMMCMLXVI, m. in Cilicia (483); Opilio (asi s. V.); Felix Pp IV. (530); Maximilianus, ep. Lauriacen. (ca. ante s. VII. (před 7.stol.)); Rotobaldus (1254); Seraphinus de Monte Granario /Felix/ de Nicola (1604); Thomas Bullaker (1642); Iosephus González Huguet (1936); Pacificus /Petrus/ Salcedo Puchades (1936); Romanus Sitko (1942); Euphrasius a Iesu Infante / Barredo Fernández/ (1934); Carolus Acutis, de Mediolanen (2006)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.