Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Pacifik Salcedo Puchades

Pacificus /Petrus/ Salcedo Puchades

12. října, připomínka
Postavení:mučedník OFM
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 24. 2. 1874 v Castellar v arcidiecézi Valencie jako druhý z pěti dětí Matiase a Eleny Salcedo Puchades. Pokřtěn byl již druhého dne. Vyrůstal v chudé, ale hluboce věřící křesťanské rodině, kde si oblíbil modlitbu sv. růžence.

Ve 25 letech odešel do kláštera kapucínů v Massamagrell. Noviciát začal 21. 7. 1899 s převzetím hábitu z rukou P. Františka M. de Orihuela v Olleria. Po roce skládal v Massamagrell časné sliby, věčné složil 21. 2. 1903. Po 37 let vykonával v Massamagrell službu sběrače almužen. Byl velmi pokorný, prostý, dobromyslný a tichý. Důsledně dbal na plnění řeholních slibů a žil asketickým ctnostným životem prostého mnicha.

Z důvodu náboženského pronásledování byl jeho klášter v červenci 1936 zrušen a Pacifik odešel do domu svého bratra, který byl zemědělcem v Castellaru poblíž Valencie. Po čtvrt roce, 12. října v noci, zde byl zajat milicí a odveden ve směru el Azud Monteolivete do blízkosti řeky, kde byl mučen a usmrcen asi výstřely z pušky. Jeho zmučené tělo bylo nalezeno v zavlažovacím kanálu.

Diecézní procesy umučených františkánských služebníků Božích, mezi nimiž byl Pacifik, byly zahájeny 17. 12. 1956 ve Valencii. Papež Jan Pavel II. je všechny blahořečil 11. 3. 2001 mezi 233 mučedníky z doby občanské války ve Španělsku. V této skupině bylo 12 kapucínů a 37 dalších členů františkánské rodiny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaudentius seu Radzim, ep. Gnesnen. (asi 1011); Hedistus (století neznámé); Domnina, m. in Cilicia (asi 304); martyres in Africa et confessores MMMMCMLXVI, m. in Cilicia (483); Opilio (asi s. V.); Felix Pp IV. (530); Maximilianus, ep. Lauriacen. (ca. ante s. VII. (před 7.stol.)); Rotobaldus (1254); Seraphinus de Monte Granario /Felix/ de Nicola (1604); Thomas Bullaker (1642); Iosephus González Huguet (1936); Pacificus /Petrus/ Salcedo Puchades (1936); Romanus Sitko (1942); Euphrasius a Iesu Infante / Barredo Fernández/ (1934); Carolus Acutis, de Mediolanen (2006)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.