Světci k nám hovoří...


sv. Leobon

Leobonus

13. října, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Narodil se údajně v 5. století ve Fursac v diecézi Limoges ve Francii. Podle tradice začal pracovat v zemědělství a denně chodil na mši svatou. V touze po životě oddaném Bohu se rozhodl pro poustevnický život. Podle legendy se měla jedna dívka pokoušet o jeho svedení, ale vyděšená pak přátelům vyprávěla, že si Leobon před ní lehl do ohně. Ten mu neublížil, ale pro dívku to znamenalo důrazné napomenutí ke změně života.

Leobon svůj čas vyplňoval modlitbu a prací ke své obživě. Poté co vzbudil více pozornosti, odešel na území Salagnac (na pravém břehu Gartempe), rovněž v diecézi Limoges v regionu Aquitaine, jmenované též Grand-Bourg. Ve své poustevně žil v modlitbě a umrtvování až do smrti. Vyprošoval uzdravení nemocným dětem i lidem se střevními záněty. Zemřel prý 13. 10. asi r. 530. Vzhledem k zázrakům vzniklo zde poutní místo.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Antiochen. (s. II.); Faustus, Ianuarius et Martialis (s. III/IV.); Florentius, m. in Macedonia (asi s. III); Lubentius (s. IV); Romulus, ep. Ianuen. (s. V.); Venantius, abbas Turonen (s. V.); Leobonus (století neznámé); Comganus (s. VIII.); Simbertus (asi 807); Geraldus, comes Aureliacen (909); Lucas (asi 993); Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol. (1120); Chelidona (1152); Magdalena Panatieri (1503); Alexandrina Maria da Costa (1955); Petrus-Adrian Toulorge (1793)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.