Světci k nám hovoří...


sv. Simbert

Simbertus

13. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 807

ŽIVOTOPIS

Narodil se prý kolem roku 750 v Bavorsku. Dosáhl vysokého vzdělání a stal se opatem benediktinského kláštera Murbach v Alsasku. Asi už v roce 778 se na přání Karla Velikého stal biskupem v bavorském městě Augusta Vindelicorum - Augsburku v Německu. Pak dostal do správy i biskupství Neuburg-Staffelsee, které později připojil k augsburskému. Napravoval škody způsobené za vpádu Hunů a zakládal charitativní společnosti, vystavěl augsburský dóm. Jako biskup zde působil do konce života. Mezi svaté ho zařadil 6. 1. 1468 papež Pavel II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Antiochen. (s. II.); Faustus, Ianuarius et Martialis (s. III/IV.); Florentius, m. in Macedonia (asi s. III); Lubentius (s. IV); Romulus, ep. Ianuen. (s. V.); Venantius, abbas Turonen (s. V.); Leobonus (století neznámé); Comganus (s. VIII.); Simbertus (asi 807); Geraldus, comes Aureliacen (909); Lucas (asi 993); Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol. (1120); Chelidona (1152); Magdalena Panatieri (1503); Alexandrina Maria da Costa (1955); Petrus-Adrian Toulorge (1793)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.