Světci k nám hovoří...


sv. Manechilda

Manechildis

14. října, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Perthois u Champagne na území dnešní Francie. Měla asi šest starších sester. Všem se dostalo velmi dobré výchovy a byly v úctě pro způsob křesťanského života. Manechilda se rozhodla zasvětit Pánu. Panenský závoj pak převzala od châlonského biskupa Alpina. Po nějakou dobu žila v Bienville a hodně času trávila v samotě. Zemřela v Châlons asi roku 490.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.