Světci k nám hovoří...


sv. Severus

Severus, ep. Treviren.

15. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Pocházel pravděpodobně z Galie. Stal se žákem sv. Lupa z Troyes (pam. 29. 7.). Asi od roku 426 se vzdělával a duchovně formoval v lérinském klášteře na jednom z menších ostrovů Jižní Francie. Pravděpodobně odtud se znal i s Hiláriem a Germanem z Auxerre (pam. 31. 7.). Později, asi r. 446, Germanovi pomáhal v boji proti bludnému učení pelagianismu ve Velké Británii. Po návratu působil ze svého biskupského sídla v německém Trevíru.

Je také uváděn jako hlasatel evangelia na území Dolního a Středního Porýní a v Moselle. Předpokládá se, že v roce 451 nepřežil řádění Hunů v Trevíru. Tam byl také pohřben.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu virgo et doctor Eccl (1582); Barsen (379); Severus, ep. Treviren. (s. V.); Thecla, abbatissa (asi 790); Gundisalvus de Lagos (1422); Magdalena de Nagasakio (1634); Narcissus Basté Basté (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.