Světci k nám hovoří...


sv. Tekla

Thecla, abbatissa

15. října, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:asi 790

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Anglie, kde se stala řeholnicí v benediktinském klášteře ve Wimborne Minster poblíž Dorsetu. V té době biskup Bonifác (pam. 5. 6.) hlásal z pověření papeže evangelium mezi Germány a v roce 748 požádal asi o 30 řeholnic, které by pomohly při zakládání ženských klášterů na Německém území. Konkrétně byla povolána jeho příbuzná Leoba (pam. 28. 9.) z kláštera ve Wimborne a její sestry.

Tekla pak společně s Leobou, která byla asi její sestřenicí, přišla do Würzburgu za Bonifácem. V blízkém Tauberbischofsheimu založila Leoba první nový klášter, v němž zůstala abatyší a Tekla dostala asi roku 750 za úkol vedení kláštera v Ochsenfurtu. Od něj v 16 km vzdáleném Kitzingenu byla abatyší Hadeloga, která údajně brzy nato zemřela. Později se v Kitzingenu stala abatyší Tekla a zůstala zde až do smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu virgo et doctor Eccl (1582); Barsen (379); Severus, ep. Treviren. (s. V.); Thecla, abbatissa (asi 790); Gundisalvus de Lagos (1422); Magdalena de Nagasakio (1634); Narcissus Basté Basté (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.