Světci k nám hovoří...


sv. Richard Gwyn

Richardus Gwyn

17. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1584

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem 1537 v Llandiloes, v kraji Montgomeryshire ve Walesu v Anglii. Dva roky studoval v Cambridge a údajně z finančních důvodů odtud odešel. V Overton v Clwy se oženil s Kateřinou a měl šest dětí. Tři z nich však brzy zemřely.

Konvertoval ke katolické církvi v době, kdy za to byly vysoké tresty, zvláště když byl učitelem. Zprvu byl pokutován za odmítání účasti na anglikánských bohoslužbách, musel se stěhovat, byl vícekrát obžalován kvůli projevům víry a od roku 1579 střídal vězení. Byl mučen a zároveň mu bylo slibováno propuštění, odřekne-li se katolické víry a uzná za nejvyšší hlavu církve královnu Alžbětu I. Nakonec byl 10. 10. 1584 odsouzen k trestu smrti za velezradu a do týdne ve Wrexhamu pověšen s následným čtvrcením ještě za plného vědomí. Jeho poslední slova byla "Ježíši, smiluj se nade mnou."

Papež Pavel VI. ho 25. 10. 1970 kanonizoval mezi čtyřiceti mučedníky Anglie a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius, ep. Antiochen (107); Osea, propheta ; Rufus et Zosimus (107); martyres Volitani (asi s. III.); Ioannes, eremita in Ægypto (s. IV.); Dulcidius (s. V in.); Florentius, ep. Arausien. (asi 524); Gilbertus,, abbas (1167); Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas (1492); Richardus Gwyn (1584); Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani (1647); Iacobus Burin (1794); Maria Natalia a Sancto Ludovico /Iosepha/ Vanot et IV sociæ*: Maria Augustina a Sacro Corde Iesu /Maria Magdalena/ Déjardin*, Maria Laurentina a Sancto Stanislao /Ioanna Regina/ Prin*, Maria Ludovica a Sancto Francisco /Maria Genovefa/ Ducrez*, Maria Ursula et Sancto Bernardino /Hyacintha Augustina Gabriela Bourla* (1794); Contardus Ferrini (1902); Fidelis Fuidio Rodríguez (1936); Raymundus Stephanus Bou Pascual (1936); Tarsilla Córdoba Belda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.