Světci k nám hovoří...


blah. Petr Casani

Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani

17. října, připomínka
Postavení:kněz SP
Úmrtí:1647

ŽIVOTOPIS

Narodil se 8. 9. 1572 v Lucce v Toskánsku v Itálii jako jediný syn Gaspara Casani a Elisabety, roz. Drago. V mládí pečoval o nemocnou matku a po její smrti v roce 1591 se rozhodl vstoupit do kongregace kleriků Matky Boží, založené v Lucca roku 1574 Janem Leonardi (pam. 9. 10.) původně jako bratrstvo. Noviciát začal v dubnu 1594 a zároveň studoval s františkány v Lucca filosofii a teologii. Od roku 1598 pokračoval na jezuitské koleji v Římě. Kněžské svěcení přijal 23. 9. 1600 v lateránské bazilice v Římě.

Zakladatele kongregace Jana Leonardiho doprovázel na vizitačních cestách, konal lidové misie a zaměřoval se na pastoraci mezi mládeží. V rodišti založil společenství Matky Boží Sněžné za účelem katolické výchovy dětí a mládeže. Po smrti Jana Leonardi v roce 1609 se jeho duchovní synové připojili ke kongregaci zbožných škol (piaristům), kterou roku 1597 založil Josef Kalasanský (pam. 25. 8.). Petr Casani se stal v Římě jeho spolupracovníkem a díky sloučení kongregací bylo dosaženo možnosti věčných slibů s vlastními řádovými pravidly. Petr byl pověřen funkcí generálního asistenta a později magistra noviciátu, provinciála a nakonec se stal hlavním komisařem zbožných škol v Evropě. Vynikal jako kazatel a získával mladé posluchače do kongregace piaristů. Zasloužil se o vzrůst a kvalitu piaristických škol. Závistivci mu vyčítali, že upřednostňoval děti z chudých rodin. Následkem nové konkurence piaristických veřejných škol mnohým výchovným institucím ubylo žáků a tyto instituce usilovaly o odvetu. Došlo k tomu, že Petr byl zbaven funkce asistenta a řehole byla posunuta na úroveň kněžského společenství. Otcové Josef s Petrem Casani se pak museli obhajovat před tribunálem Svatého oficia (dnes Kongregace o nauce víry).

Petr zemřel ve věku 75 let v rukou Josefa Kalasanského. Blahořečený byl 1. 10. 1995 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius, ep. Antiochen (107); Osea, propheta ; Rufus et Zosimus (107); martyres Volitani (asi s. III.); Ioannes, eremita in Ægypto (s. IV.); Dulcidius (s. V in.); Florentius, ep. Arausien. (asi 524); Gilbertus,, abbas (1167); Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas (1492); Richardus Gwyn (1584); Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani (1647); Iacobus Burin (1794); Maria Natalia a Sancto Ludovico /Iosepha/ Vanot et IV sociæ*: Maria Augustina a Sacro Corde Iesu /Maria Magdalena/ Déjardin*, Maria Laurentina a Sancto Stanislao /Ioanna Regina/ Prin*, Maria Ludovica a Sancto Francisco /Maria Genovefa/ Ducrez*, Maria Ursula et Sancto Bernardino /Hyacintha Augustina Gabriela Bourla* (1794); Contardus Ferrini (1902); Fidelis Fuidio Rodríguez (1936); Raymundus Stephanus Bou Pascual (1936); Tarsilla Córdoba Belda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.